SCG Autogas

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 • SCG AUTOGAS    เราเป็นบริษัทที่มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนา การใช้
  งานพลังงานทดแทน  ช่วยให้ผู้ใช้ได้ลดค่าใช้จ่ายที่ปรับตัวสูงขึ้น
  ของราคาเชื้อเพลิง อีกทั้งลดการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงจากต่าง
  ประเทศได้อีกด้วย  และยังช่วยลดมลพิษจากการใช้น้ำมัน ซึ่งมีผล
  กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เราจึงได้ทุ่มเททั้งแรงกายและ
  แรงใจให้กับธุรกิจพลังงานทดแทนนี้มานานกว่า 30 ปี • จากภาวะขาดแคลนนํ้ามันอย่างรุนแรงไปทั่วโลก (Oil Crisis)
  เราจึงได้เล็งเห็นว่า น่าจะมีพลังงานชนิดอื่นมาทดแทนการใช้
  น้ำมัน จากเหตุการณ์นั้นเราจึงพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  จัดตั้ง หจก. Super Car Gas Center โดยมีการนำเข้าอุปกรณ์
  ก๊าซ LPG จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำมาติดตั้ง  ในรถแท๊กซี่และ
  รถสองแถวในประเทศไทย ซึ่งมีการใช้พลังงานจากก๊าซ LPG 
  เป็นเชื้อเพลิงหลัก และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี


  เราจึงเริ่มขยายธุรกิจออกไปเพิ่มมากขึ้น โดยการสร้างสถานีให้
  บริการก๊าซ และมีการติดตั้งรถขนส่งก๊าซ นอกจากนั้นยังมีการขยายไป
  ยังอุตสาหกรรมที่มีการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง    โดยมีการติดตั้ง
  อย่างเช่น Tank Farm อุปกรณ์กำเนิดไอ  Vapulaser   รวมทั้ง
  การให้บริการการเดินท่อกับโรงงานต่างๆที่มีการใช้ก๊าซเป็นเชื้อ
  เพลิง ซึ่งได้ผลตอบรับและประสบผลสำเร็จมาด้วยดี

 • เราได้เข้าร่วมงานภายใต้โครงการที่ชื่อว่า "นิทรรศการความปลอดภัย
  ในการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง" ที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งทางเราได้เป็น
  ผู้แทนเพียงรายเดียวในการจำหน่ายตู้เติมก๊าซ อุปกรณ์ก๊าซที่ใช้ในอุตสาหกรรม

 • ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก หจก. ซุปเปอร์คาร์แก๊สเซนเตอร์ เป็น บริษัท ซุปเปอร์เซนทรัลแก๊ส จำกัด


  โดยมีการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการของบริษัท ซึ่งมีบุคลากรเข้ามาบริหารองค์กรและมีระบบฝ่ายและแผนกมากขึ้น อาทิเช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายต่างประเทศ

  มีการจำหน่ายสินค้า เช่น ตู้จ่ายน้ำมัน ถังก๊าซ และอุปกรณ์ติดตั้งก๊าซ ที่นำเข้ามาไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เช่น ประเทศ เวียดนามและกัมพูชา

 • รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนให้ใช้ก๊าซธรรมชาติมาเป็นเชื้อเพลิง ทางบริษัทเองได้รับความไว้วางใจจากทางปตท. ทำให้เรา เป็นบริษัทแรกที่ได้รับประมูลโครงการ Piot project taxi 1,000 คัน โดยมีการติดตั้งให้มาใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

  หลังจากการติดตั้งที่ร่วมกับรัฐบาลนั้นส่งผลให้เราได้รับผลตอบรับอย่างดีมาก จึงทำให้รัฐบาลไทยและบริษัทปตท. เกิดความมั่นใจว่าก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงานเชื้อเพลิงที่ผลิตได้เองภายในประเทศ ดั้งนั้นจึงเกิดนโยบายส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมซาติมากขึ้น
  ได้มีการนำเข้าอุปกรณ์ติดตั้งก๊าซ BRC จากประเทศอิตาลี โดยการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาปรับใช้พัฒนาสินค้าอยู่เรื่อยมา
  มีการติดตั้งก๊าซให้กับรถตู้บริการและรถร่วม บขส.

  • เราได้มีการพัฒนาร่วมกับค่ายรถยนต์ชั้นนำและติดตั้งระบบก๊าซให้กับรถผลิตใหม่ป้ายแดงอาทิเช่น Toyota Mitshubishi อย่างเป็นทางการ (OEM)

 • • โดยการใช้ระบบ OEM ให้กับค่ายรถยนต์ชั้นนำนั้นเราต้องใช้พื้นที่มากในการเก็บรถ และมีตัวโรงงานที่ได้มาตรฐานกว่าอู่ทั่วๆไปนั้น เราจึงจัดตั้งบริษัท SCG AUTOGAS ขึ้นมาบนพื้นที่ 11 ไร่ เพื่อรองรับกลุ่มตลาดรถชั้นนำ โดยที่ SCG AUTOGAS มีฐานกำลังการผลิตได้สูงถึง 4,000 คันต่อเดือน
  • รถที่ได้รับการติดตั้งจากทางเราจะได้รับการบริการที่ดีเนื่องจากเรามีศูนย์บริการหลังการขาย และทีม Mobile service อยู่ทั่วประเทศ ทำให้มีการบริการได้ทั่วถึงกว่า


      หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา / ผลิตภัณฑ์ / บริการ / บริการหลังการขาย / ศูนย์บริการ / ข่าวและกิจกรรม / ถาม-ตอบ / แกลลอรี่ / สมัครงาน / ผังเว็บไซต์ / ติดต่อเรา